Back

Организация на движението за провеждане на турнир по петанк на 19.06.2021 г.

От 08:00 до 16:00 часа на 19.06.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на ул. "Кракра" между ул. "Шипка" и ул. "Оборище".
  

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО