Back

Организация на движението за приемане на акредитивни писма на Президента на Република България на 19.01.2021 г.

От 09:00 часа до приключване на церемониите на 19.01.2021 г.  се осигурява паркирането на автобусите на участниците в церемонията на бул. „Цар Освободител” до сградата на Народно събрание 2.

От 09:00 до 12:30 часа на 19.01.2021 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”.
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО