Back

Организация на движението във връзка със „Софийски театрален салон”

 От 07:00 до 24:00 часа на 31.10.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на церемонията, на:

- ул. „Г. Бенковски” между ул. „Славянска” и ул. „Иван Вазов”;

- ул. „Иван Вазов” между ул. „Кузман Шапкарев” и ул. „Г. С. Раковски”.

От 17:30 часа до приключване на мероприятието на 31.10.2020 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки с изключение на автомобилите на гостите, поканени на церемонията, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, по:

- ул. „Г. Бенковски” между ул. „Славянска” и ул. „Иван Вазов”;

- ул. „Иван Вазов” между ул. „Кузман Шапкарев” и ул. „Г. С. Раковски”.
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО