Back

Организация на движението във връзка със снимки

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на „служебен абонамент“, както следва:

• От 06:00 до 16:00 часа на 04.12.2021 г.:

-  на ул. „Цар Самуил“ между ул. „Уилям Гладстон“ и ул. „Ивайло“ – 10 – (десет) паркоместа;

- на ул. „Уилям Гладстон“ между ул. „Кн. Борис I“ и ул. „Цар Самуил“ – 10 (десет) паркоместа;

• От 06:00 до 16:00 часа на 05.12.2021 г.:

- на ул. „Антим I“ между бул. „Тодор Александров“ и бул. „Александър Стамболийски“ – 10 (десет) паркоместа;

- на пл. „Възраждане“ до бул. „Христо Ботев“ – 10 (десет) паркоместа.

• От 08:00 до 13:00 часа на 04.12.2021 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 5 минути за заснемане на кадър по ул. „Цар Самуил“ между ул. „Уилям Гладстон“ и ул. „Ивайло“ (максимум 5 пъти).
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО