<<<

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ
ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ С ДОНОРСКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ
 

Правила приети с Решение № 416 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. с Решение № 76 от 17.12.2015 г., изм. с Решение № 418 от 23.06.2016 г., изм. с Решение № 611 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 77 от 20.02.2020 г. на Столичния общински съвет

Програмата е приета с Решение № 416/25.06.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 76/17.12.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 418/23.06.2016 година.

Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки.

Правила на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, изменени с Решение № 611/28.09.2017 година.

Методически указания за работа на Програмния съвет по „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки”. 

Back

Информация за разгледани от Програмния съвет "Инвитро" заявления – одобрени, неодобрени и с липсващи документи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ ОТ ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ ИНВИТРО ЗАЯВЛЕНИЯ – ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ
 
Заявление с рег. № Решение на Програмния съвет Дата на заседание
 
2015
СО15-ПП11-14/14.09.2015 г. одобрено 19.10.2015 г.
СО15-ПП11-15/14.09.2015 г. неодобрено 19.10.2015 г.
СО15-ПП11-17/14.09.2015 г. одобрено 19.10.2015 г.
СО15-ПП11-18/14.09.2015 г. одобрено 19.10.2015 г.
СО15-ПП11-19/14.09.2015 г. одобрено 19.10.2015 г.
СО15-ПП11-20/14.09.2015 г. одобрено 19.10.2015 г.
СО15-ПП11-21/14.09.2015 г. одобрено 19.10.2015 г.
СО15-ПП11-23/15.09.2015 г. одобрено 19.10.2015 г.
СО15-ПП11-25/17.09.2015 г. одобрено 19.10.2015 г.
СО15-ПП11-26/23.09.2015 г. одобрено 19.10.2015 г.
СО15-ПП11-29/12.10.2015 г. одобрено 19.10.2015 г.
2016
СО15-ПП11-13/14.09.2015 г. одобрено 19.01.2016 г.
СО15-ПП11-22/15.09.2015 г. одобрено 19.01.2016 г.
СО15-ПП11-27/01.10.2015 г. неодобрено 19.01.2016 г.
СО15-ПП11-30/12.10.2015 г. одобрено 19.01.2016 г.
СО15-ПП11-31/16.10.2015 г. одобрено 19.01.2016 г.
СО15-ПП11-36/28.10.2015 г. одобрено 19.01.2016 г.
СО15-ПП11-44/27.11.2015 г. одобрено 19.01.2016 г.
СО15-ПП11-45/04.12.2015 г. одобрено 19.01.2016 г.
СОА16-ПП11-10/1/02.02.2016 г. одобрено 22.02.2016 г.
СОА16-ПП11-11/1/19.02.2016 г. одобрено 22.02.2016 г.
СОА16-ПП11-16/1/11.02.2016 г. одобрено 22.02.2016 г.
СОА16-ПП11-17/1/15.02.2016 г. одобрено 22.02.2016 г.
СОА16-ПП11-25/17.02.2016 г. одобрено 22.02.2016 г.
СОА16-ПП11-5/1/29.01.2016 г. одобрено 22.02.2016 г.
СОА16-ПП11-7/1/28.01.2016 г. одобрено 22.02.2016 г.
СОА16-ПП11-15/3/12.03.2016 г. одобрено 29.03.2016 г.
СОА16-ПП11-28/18.03.2016 г. одобрено 29.03.2016 г.
СОА16-ПП00-117/23.08.2016 г.  одобрено 04.10.2016 г.
СОА16-ПП11-35/22.07.2016 г. одобрено 04.10.2016 г.
СОА16-ПП11-39/19.08.2016 г. одобрено 04.10.2016 г.
СОА16-ПП11-41/13.09.2016 г.  одобрено 04.10.2016 г.
СОА16-ПП11-37/03.08.2016 г. одобрено 15.11.2016 г.
СОА16-ПП11-38/11.08.2016 г. неодобрено 15.11.2016 г.
СОА16-ПП11-42/28.09.2016 г. одобрено 15.11.2016 г.
2017
СОА16-ПП11-40/02.09.2016 г. одобрено 10.01.2017 г.
СОА16-ПП11-44/19.10.2016 г. одобрено 10.01.2017 г.
СОА16-ПП11-46/31.10.2016 г. одобрено 10.01.2017 г.
СОА16-ПП11-52/22.11.2016 г. одобрено 10.01.2017 г.
СОА16-ПП11-54/06.12.2016 г. одобрено 10.01.2017 г.
СОА16-ПП11-1/03.01.2017 г. одобрено 21.02.2017 г.
СОА16-ПП11-47/02.11.2016 г. одобрено 21.02.2017 г.
СОА16-ПП11-51/18.11.2016 г. одобрено 21.02.2017 г.
СОА16-ПП11-53/29.11.2016 г. одобрено 21.02.2017 г.
СОА17-ПП11-3/13.03.2017 г. одобрено 28.03.2017 г.
СОА17-ПП11-4/22.03.2017 г. одобрено 28.03.2017 г.
СОА17-ПП11-2/02.03.2017 г. одобрено 09.05.2017 г.
СОА17-ПП11-5/28.03.2017 г. одобрено 26.06.2017 г.
СОА17-ПП11-6/05.04.2017 г. одобрено 26.06.2017 г.
СОА17-ПП11-7/03.05.2017 г. одобрено 26.06.2017 г.
СОА17-ПП11-8/04.05.2017 г. одобрено 26.06.2017 г.
СОА17-ПП11-12/04.07.2017 г. одобрено 03.10.2017 г.
СОА17-ПП11-14/13.07.2017 г. одобрено 03.10.2017 г.
СОА17-ПП11-16/20.07.2017 г. одобрено 03.10.2017 г.
СОА17-ПП11-17/26.07.2017 г. одобрено 03.10.2017 г.
СОА17-ПП11-20/15.09.2017 г. неодобрено 03.10.2017 г.
СОА17-ПП11-22/02.10.2017 г. одобрено 03.10.2017 г.
СОА17-ПП11-9/19.06.2017 г. одобрено 03.10.2017 г.
СОА17-ПП11-10/27.06.2017 г. одобрено 14.11.2017 г.
СОА17-ПП11-11/28.06.2017 г. одобрено 14.11.2017 г.
СОА17-ПП11-13/05.07.2017 г. неодобрено 14.11.2017 г.
СОА17-ПП11-15/20.07.2017 г. одобрено 14.11.2017 г.
СОА17-ПП11-19/27.07.2017 г. одобрено 14.11.2017 г.
СОА17-ПП11-21/26.09.2017 г. одобрено 14.11.2017 г.
СОА17-ПП11 -26/15.11.2017 г. одобрено 15.12.2017 г.
СОА17-ПП11-18/27.07.2017 г. одобрено 15.12.2017 г.
СОА17-ПП11-25/14.11.2017 г. одобрено 15.12.2017 г.
СОА17-ПП11-29/07.12.2017 г. неодобрено 15.12.2017 г.
2018
СОА17-ПП11-27/15.11.2017 г. неодобрено 03.04.2018 г.
СОА17-ПП11-30/11.12.2017 г. одобрено 03.04.2018 г.
СОА17-ПП11-31/18.12.2017 г. одобрено 03.04.2018 г.
СОА17-ПП11-32/29.12.2017 г. неодобрено 03.04.2018 г.
СОА18-ПП11-12/30.03.2018 г. одобрено 03.04.2018 г.
СОА18-ПП11-5/09.03.2018 г. одобрено 03.04.2018 г.
СОА18-ПП11-6/14.03.2018 г. неодобрено 03.04.2018 г.
СОА18-ПП11-8/19.03.2018 г. одобрено 03.04.2018 г.
СОА18-ПП11-1/02.02.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-10/23.03.2018 г. неодобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-11/27.03.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-13/25.04.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-14/27.04.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-15/03.05.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-16/09.05.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-17/14.05.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-18/15.05.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-2/08.02.2018 г. неодобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-3/13.02.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-4/22.02.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-7/16.03.2018 г. неодобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-9/21.03.2018 г. одобрено 12.06.2018 г.
СОА18-ПП11-20/23.07.2018 г. одобрено 11.10.2018 г.
СОА18-ПП11-22/17.09.2018 г. неодобрено 11.10.2018 г.
СОА18-ПП11-21/27.08.2018 г. одобрено 10.12.2018 г.
СОА18-ПП11-19/10.07.2018 г. неодобрено 13.12.2018 г.
СОА18-ПП11-23/28.09.2018 г. неодобрено 13.12.2018 г.
СОА18-ПП11-27/19.10.2018 г. неодобрено 13.12.2018 г.
СОА18-ПП11-28/26.10.2018 г. одобрено 13.12.2018 г.
СОА18-ПП11-24/10.10.2018 г. одобрено 13.12.2018 г.
2019
СОА18-ПП11-25/11.10.2018 г. одобрено 20.02.2019 г.
СОА18-ПП11-26/11.10.2018 г. одобрено 20.02.2019 г.
СОА18-ПП11-29/22.11.2018 г. одобрено 20.02.2019 г.
СОА18-ПП11-31/28.12.2018 г. одобрено 20.02.2019 г.
СОА19-ПП11-1/16.01.2019 г. одобрено 20.02.2019 г.
СОА19-ПП11-2/25.01.2019 г. одобрено 20.02.2019 г.
СОА19-ПП11-3/11.02.2019 г. одобрено 20.02.2019 г.
СОА18-ПП11-32/28.12.2018 г. неодобрено 20.02.2019 г.
СОА18-ПП11-30/26.11.2018 г. одобрено 26.03.2019 г.
СОА19-ПП11-4/11.02.2019 г. одобрено 26.03.2019 г.
СОА19-ПП11-6/12.03.2019 г. одобрено 26.03.2019 г.
СОА19-ПП11-5/26.02.2019 г. одобрено 14.06.2019 г.
СОА19-ПП11-7/18.04.2019 г. одобрено 14.06.2019 г.
СОА19-ПП11-9/23.04.2019 г. одобрено 14.06.2019 г.
СОА19-ПП11-10/16.05.2019 г. одобрено 14.06.2019 г.
СОА19-ПП11-11/30.05.2019 г. одобрено 14.06.2019 г.
СОА19-ПП11-12/10.06.2019 г. одобрено 14.06.2019 г.
СОА19-ПП11-8/23.04.2019 г. одобрено 18.09.2019 г.
СОА19-ПП11-13/12.06.2019 г. одобрено 18.09.2019 г.
СОА19-ПП11-14/08.07.2019 г. неодобрено 18.09.2019 г.
СОА19-ПП11-15/11.07.2019 г. неодобрено 18.09.2019 г.
СОА19-ПП11-16/18.07.2019 г. одобрено 18.09.2019 г.
СОА19-ПП11-17/22.07.2019 г. одобрено 18.09.2019 г.
СОА19-ПП11-21/09.09.2019 г. одобрено 18.09.2019 г.
СОА19-ПП11-22/12.09.2019 г. неодобрено 18.09.2019 г.
2020
СОА19-ПП11-15/11.07.2019 г. неодобрено 22.05.2020 г.
СОА19-ПП11-19/24.07.2019 г. одобрено 22.05.2020 г.
СОА19-ПП11-20/27.08.2019 г. неодобрено 22.05.2020 г.
СОА20-ПП11-22/12.09.2020 г. одобрено 22.05.2020 г.
СОА20-ПП11-1/11.03.2020 г. одобрено 22.05.2020 г.
СОА20-ПП11-2/12.03.2020 г. одобрено 22.05.2020 г.
СОА20-ПП11-3/28.04.2020 г. неодобрено 22.05.2020 г.
СОА19-ПП11-24/03.10.2019 г. одобрена 17.06.2020 г.
СОА19-ПП11-26/31.10.2019 г. одобрена 17.06.2020 г.
СОА20-ПП11-5/28.05.2020 г. одобрена 17.06.2020 г.
СОА20-ПП11-7/04.06.2020 г. одобрена 17.06.2020 г.
СОА20-ПП11-6/29.05.2020 г. одобрена 05.08.2020 г.
СОА20-ПП11-8/12.06.2020 г. одобрена 05.08.2020 г.
СОА19-ПП11-23/24.09.2019 г. одобрена 05.08.2020 г.
СОА19-ПП11-29/22.11.2019 г. одобрена 05.08.2020 г.
СОА19-ПП11-32/04.12.2019 г. одобрена 05.08.2020 г.
СОА20-ПП11-4/22.05.2020 г. одобрена 29.09.2020 г.
СОА20-ПП11-10/01.07.2020 г. одобрена 29.09.2020 г.
СОА20-ПП11-11/17.07.2020 г. неодобрено 29.09.2020 г.
СОА19-ПП11-30/27.11.2019 г. одобрена 29.09.2020 г.
СОА20-ПП11-13/07.08.2020 г. неодобрено 29.09.2020 г.
СОА20-ПП11-19/01.09.2020 г. одобрена 29.09.2020 г.
СОА20-ПП11-20/10.09.2020 г. одобрена 29.09.2020 г.
2021
СОА20-ПП11-18/31.08.2020 г. одобрена 22.01.2021 г.
СОА20-ПП11-16/20.08.2020 г. одобрено 22.01.2021 г.
СОА20-ПП11-14/11.08.2020 г. одобрена 22.01.2021 г.
СОА20-ПП11-15/13.08.2021 г. одобрено 22.01.2021 г.
СОА20-ПП11-17/26.08.2020 г. одобрено 22.01.2021 г.
СОА18-ПП11-1/5/15.01.2021 г. одобрено 22.01.2021 г.
СОА20-ПП11-25/23.11.2020 г. одобрена 22.01.2021 г.
СОА21-ПП11-2/15.01.2021 г. не е одобрена 22.01.2021 г.
СОА20-ПП11-21/19.10.2020 г. одобрена 28.05.2021 г.
СОА20-ПП11-22/30.10.2020 г. одобрена 28.05.2021 г.
СОА20-ПП11-23/12.11.2020 г. одобрена 28.05.2021 г.
СОА20-ПП11-24/16.11.2020 г одобрена 28.05.2021 г.
СОА20-ПП11-26/21.12.2020 г. одобрена 28.05.2021 г.
СОА21-ПП11-1/11.01.2021 г. одобрена 28.05.2021 г.
СОА21-ПП11-3/20.01.2021 г. не е одобрена 28.05.2021 г.
СОА21-ПП11-4/09.03.2021 г. не е одобрена 28.05.2021 г.
СОА21-ПП11-6/17.03.2021 г. одобрена 28.05.2021 г.
СОА21-ПП11-9/23.04.2021 г. одобрена 28.05.2021 г.
СОА21-ПП11-11/19.05.2021 г. одобрена 28.05.2021 г.
СОА21-ПП11-10/07.05.2021 г. не е одобрена 10.11.2021 г.
СОА21-ПП11-15/19.07.2021 г. не е одобрена 10.11.2021 г.
СОА21-ПП11-16/10.08.2021 г. не е одобрена 10.11.2021 г.
СОА20-ПП11-18/31.08.2021 г. одобрена 10.11.2021 г.
СОА20-ПП11-20/30.09.2021 г. не е одобрена 10.11.2021 г.
СОА21-ПП11-5/10.03.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-7/19.03.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-8/23.03.2021 г.  не е одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-12/28.05.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-13/08.07.2021 г. не е одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-14/08.07.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-17/20.08.2021 г. не е одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-16/10.08.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-22/11.11.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
2022
СОА22-ПП11-6/25.03.2022 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-24/22.12.2022 г. одобрена 01.04.2022 г.
     

 

Забележка: 30-дневният срок започва да тече, считано от 07.04.2022  г.

Забележка: Постъпилите, но все още неразгледани от Програмния съвет заявления, не са отразени в таблицата.

При одобрение кандидатите получават от председателя на Програмния съвет документ (писмо, изпратено с обратна разписка) за финансовото им подпомагане по Програмата, с оригинала на който се насочват към избрано от тях лечебно заведение, което има сключен договор със Столична община.

Одобрените кандидати следва да извършат инвитро процедурата не по-късно от 12 (дванадесет) месеца след одобрението им, считано от датата на получаване на писмото за одобрение.

Неодобрените кандидати получават от председателя на Програмния съвет документ (писмо, изпратено с обратна разписка) с мотиви за взетото решение.
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ ОТ ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА, ЗА КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Заявление с рег. № Решение на Програмния съвет Дата на заседание
СОА20-ПП11-33/16.12.2019 г. предоставяне на допълнителни документи 22.05.2020 г.
СОА19-ПП11-25/18.10.2019 г. предоставяне на допълнителни документи 17.06.2020 г.
СОА19-ПП11-27/15.11.2019 г. предоставяне на допълнителни документи 17.06.2020 г.
СОА19-ПП11-28/18.11.2019 г. предоставяне на допълнителни документи 17.06.2020 г.
СОА19-ПП11-31/02.12.2019 г. предоставяне на допълнителни документи 17.06.2020 г.
СОА20-ПП11-14/11.08.2020 г. предоставяне на допълнителни документи 29.09.2020 г.
СОА20-ПП11-15/13.08.2020 г предоставяне на допълнителни документи 29.09.2020 г.
СОА20-ПП11-16/20.08.2020 г. предоставяне на допълнителни документи 29.09.2020 г.
СОА20-ПП11-17/26.08.2020 г. предоставяне на допълнителни документи 29.09.2020 г.
СОА21-ПП11-5/10.03.2021 г. предоставяне на допълнителни документи 28.05.2021 г.
СОА21-ПП11-7/19.03.2021 г. предоставяне на допълнителни документи 28.05.2021 г.
СОА21-ПП11-8/23.03.2021 г. предоставяне на допълнителни документи 28.05.2021 г.
СОА20-ПП11-19/08.09.2021 г. предоставяне на допълнителни документи 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-21/11.11.2021 г. предоставяне на допълнителни документи 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-23/15.11.2021 г. предоставяне на допълнителни документи 01.04.2022 г.
2022
СОА22-ПП11-1/19.01.2022 г. предоставяне на допълнителни документи 01.04.2022 г.
СОА22-ПП11-2/07.02.2022 г. предоставяне на допълнителни документи 01.04.2022 г.
СОА22-ПП11-3/08.02.2022 г. предоставяне на допълнителни документи 01.04.2022 г.
СОА22-ПП11-4/18.02.2022 г. предоставяне на допълнителни документи 01.04.2022 г.
СОА22-ПП11-5/09.03.2022 г. предоставяне на допълнителни документи 01.04.2022 г.

 

Забележка: 30-дневният срок за представяне на допълнителните документи започва да тече от 07.04.2022  г.
В този срок заявителите запазват реда си.
Кандидатите за финансиране по Програмата ще бъдат информирани писмено от председателя на Програмния съвет за конкретно липсващите документи.
Телефон за насочваща информация 02/981 07 43.
По телефона няма да бъде предоставяна информация, свързана с лични, медицински и други данни за кандидатите за финансиране по Програмата.