<<<

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ
ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ С ДОНОРСКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ
 

Правила приети с Решение № 416 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. с Решение № 76 от 17.12.2015 г., изм. с Решение № 418 от 23.06.2016 г., изм. с Решение № 611 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 77 от 20.02.2020 г. на Столичния общински съвет

Програмата е приета с Решение № 416/25.06.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 76/17.12.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 418/23.06.2016 година.

Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки.

Правила на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, изменени с Решение № 611/28.09.2017 година.

Методически указания за работа на Програмния съвет по „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки”. 

Back

Какво финансира програмата?

КАКВО ФИНАНСИРА ПРОГРАМАТА?

Програмата има за цел да подпомогне финансово семейства и двойки от Столична община с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, за които не е предвидено финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването.

Програмата финансира следните дейности по асистирана репродукция, свързани с инвитро процедурата с донорска яйцеклетка на одобрените кандидати:

  1. Ехографски прегледи (до максимум 6 бр.) на стойност по 30 лева всеки.
  2. Хормонални изследвания (до максимум 10 хормона) на стойност по 18 лева всеки.
  3. Инвитро оплождане.
  4. Вътрематочен трансфер на ембриони на стойност 340 лева:

        - класическо инвитро оплождане на стойност 1300 лева;
        - оплождане чрез ICSI на стойност 1600 лева.
 5.  Криоконсервация на ембриони на стойност 200 лева.

При настъпване на бременност на жената от финансирано семейство или двойка, същата има право на един брой изследване на фетална морфология на стойност 60 лева, което може да се извърши по избор в едно от следните общински лечебни заведения:

    - Първа САГБАЛ „Св. София” ЕАД;
    - Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД.

Максималната стойност на финансиране на семейство или двойка по Програмата не може да надхвърли сумата от 2560 лева.

Програмата приключва работата си с изчерпване на финансовите средства, гласувани за нея в бюджета на Столична община през съответната календарна година.