СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно проект на  Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на  Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Карлос Контрера – общински съветник

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. №.СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно проект на  Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

- по електронен път:
На ел. поща: patrioti.za.sofiya@gmail.com
на вниманието на: Карлос Контрера – общински съветник e-mail: patrioti.za.sofiya@gmail.com

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно проект на  Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 28.02.2020 г. до 29.03.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. №.СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно проект на  Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община.

4.2. Мотиви.

4.3. Проект за решение..

5. Координати за връзка:

-  Марияна Грънчарова – технически сътрудник, тел. за връзка 02/9377486, ел. поща: patrioti.za.sofiya@gmail.com

- Aнгел Чакъров  – адв. сътрудник, ел. поща: patrioti.za.sofiya@gmail.com

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:

Становище от Български хелзинкски комитет (публикувано на 23.03.2020 г.)