ОБЯВЛЕНИЯ

Back

Столична община – процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: "Пробив "Бул. "Д-р Петър Дертлиев" – "Софийски околовръстен път" за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно ПУП/ЗРП, м. "Ж.к. "Люлин" – разширение – запад"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

 

Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Пробив "Бул. "Д-р Петър Дертлиев" – "Софийски околовръстен път" за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно ПУП/ЗРП, м. "Ж.к. "Люлин" – разширение – запад", одобрен със Заповед № РД-50-09-159/13.04.1984 г. на главния архитект на гр. София, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

 

ПИ с идентификатор 68134.4362.21 – незастроен, с площ 429 кв. м, район "Люлин". Сумата за обезщетение е 16 074,20 лв., разпределена на следните съсобственици:

Иван Първанов Станоев – 1/10 ид.ч. – 1 607,42 лв.

Петър Тодоров Първанов – 1/20 ид.ч. – 803,71 лв.

Григор Тодоров Станоев – 1/20 ид.ч. – 803,71 лв.

Антоанета Драганова Спасова – 1/20 – ид.ч. – 803,71 лв.

Владимир Драганов Владимиров – 1/20 ид.ч. – 803,71 лв.

Ивайло Геров Колев – 1/20 ид. ч. – 803,71 лв.

Красимир Борисов Мутафчийски – 1/20 ид.ч. – 803,71 лв.

Станка Божкова Ангелова – Петрова – 1/5 ид.ч. – 3 214,84 лв.

Цвета Ангелова Георгиева – 1/10 ид.ч. – 1 607,42 лв.

Антоан Василев Георгиев – 1/10 ид.ч. – 1 607,42 лв.

Теменужка Благоева Тодорова – 1/10 ид.ч. – 1 607,42 лв.

Йорданка Благоева Алексова – 1/10 ид.ч. – 1 607,42 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1380 – незастроен, с площ 3 443 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.1327, м. "Джуджано", район "Люлин". Сумата за обезщетение е 78 751,74 лв., разпределена на следните съсобственици:

Петър Траянов Петров – 1/6 ид.ч. – 13 125,29 лв.

Виолета Николова Петрова – 1/12 ид.ч. – 6 562,65 лв.

Регина Божилова Терзиева – 1/12 ид.ч. – 6 562,65 лв.

Любомир Велинов Спасов – 1/6 ид.ч. – 13 125,29 лв.

Лиляна Стоименова Петрова-Маркова – 1/4 ид.ч. – 19 687,94 лв.

Гергана Стоименова Икова – 1/4 ид.ч. – 19 687,94 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1378 – незастроен, с площ 1 613 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.444, район "Люлин". Сумата за обезщетение е 50 930,45 лв., разпределена на следните съсобственици:

Станка Павлова Мишева – 1/2 ид.ч. – 25 465,23 лв.

Траянка Асенова Лазарова – 1/3 ид.ч. – 16 976,82 лв.

Венета Павлова Янкова – 1/12 ид.ч. – 4 244,20 лв.

Димитър Павлов Павлов – 1/12 ид.ч. – 4 244,20 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1373 – незастроен, с площ 1 045 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.330, район "Люлин". Сумата за обезщетение е 39 155,10 лв., разпределена на следните съсобственици:

Румен Георгиев Китов – 1/3 ид.ч. – 13 051,70 лв.

Валерий Илиев Стоянов – 1/3 ид.ч. – 13 051,70 лв.

Вица Йосифова Миленкова – 2/9 ид.ч. – 8 701,13 лв.

Виолета Йорданова Андонова – 1/18 ид.ч. – 2 175,28 лв.

Николай Йорданов Николов – 1/18 ид.ч. – 2 175,28 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1374 – незастроен, с площ 648 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.441, район "Люлин". Сумата за обезщетение е 20 460,61 лв., разпределена на следните съсобственици:

Костадин Йорданов Иванов – 1/5 ид.ч. – 4 092,12 лв.

Герасим Йорданов Иванов – 1/5 ид.ч. – 4 092,12 лв.

Павлина Иванова Иванова – 2/15 ид ч. – 2 728,08 лв.

Йордан Христов Йорданов – 1/30 ид.ч. – 682,02 лв.

Георги Христов Йорданов – 1/30 ид.ч. – 682,02 лв.

Тодорка Цветанова Иванова – 1/5 ид.ч. – 4 092,12 лв.

Николай Симеонов Иванов – 1/5 ид.ч. – 4 092,12 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1376 – незастроен, с площ 755 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.442, м. "Джуджано", район "Люлин". Сумата за обезщетение е 23 819,11 лв., разпределена на следните съсобственици:

Антоанета Ангелова Стоянова – 1/5 ид.ч. – 4 763,82 лв.

Веска Петрова Лазарова – 1/10 ид.ч. – 2 381,91 лв.

Анета Петрова Гроздева – 1/10 ид.ч. – 2 381,91 лв.

Мариана Петрова Трифонова – 1/10 ид.ч. – 2 381,91 лв.

Милчо Петров Миланов – 1/10 ид.ч. – 2 381,91 лв.

Тодор Миланов Иванов – 1/5 ид.ч. – 4 763,82 лв.

Лина Миланова Иванова – 2/15 ид.ч. – 3 175,88 лв.

Тодор Методиев Миланов – 1/30 ид.ч. – 793,97 лв.

Христина Методиева Байрактарова – 1/30 ид.ч. – 793,97 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1383 – незастроен, с площ 77 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.447, м. "Джуджано", район "Люлин". Сумата за обезщетение е 3 079,62 лв., разпределена на следните съсобственици:

Величка Христова Алексиева – 1/8 ид.ч. – 384,95 лв.

Таня Жорова Кацарова – 1/16 ид.ч. – 192,48 лв.

Енрико Жоров Кацаров – 1/16 ид.ч. – 192,48 лв.

Любимка Боянова Иванова-Николова – 1/8 ид.ч. – 384,95 лв.

Иванчо Боянов Гълъбов – 1/8 ид.ч. – 384,95 лв.

Виолета Гълъбова Созанова – 1/4 ид.ч. – 769,91 лв.

Марийка Арсова Пеева – 1/12 ид.ч. – 256,64 лв.

Евгени Боянов Стойков – 1/12 ид.ч. – 256,64 лв.

Виолета Методиева Стойкова – 1/18 ид.ч. – 171,09 лв.

Иван Йорданов Стойков – 1/72 ид.ч. – 42,77 лв.

Методи Йорданов Стойков – 1/72 ид.ч. – 42,77 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1371 – незастроен, с площ 39 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.328, район "Люлин". Сумата за обезщетение е 1 362,78 лв.:

Собственик – неустановен.

 

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Люлин" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                                                      /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 


ЗАПОВЕДИ

Title Publish Date
Столичната община обявява 7 броя заповеди на кмета на Столичната община за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. Банкя, във връзка с реализацията на обект: „Етапно изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Банкя“ по Програма "Околна среда" – 2021 – 2027“ 30.11.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-138/21.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – “за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец – 3 част“, район „Лозенец“ 15.11.2022
Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-144/10.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на част от поземлен имот, във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на част от ПИ 68134.1007.1082, ул. „Асен Йорданов“, попадащ в улица между кв. 50 и кв. 56, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк IV – част“, до канализационна мрежа и реализация на инвестиционни намерения, район „Триадица“ 15.11.2022
Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-139/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-116/13.09.2022 г. на кмета на СО, Заповед № СОА22-РД40-140/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-115/13.09.2022 г. на кмета на СО и Заповед № СОА22-РД40-141/21.10.2022 г. на кмета на СО, с която се изменя Заповед № СОА22-РД40-117/13.09.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. “Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29-а на ул. “Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14-а – о.т.13-б – о.т.13-а до о.т.13-б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т.11-б до о.т.11-а на ул. “Андрей Ляпчев“, район "Студентски". 01.11.2022
Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Овча купел“, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на ул. „Народно хоро“ от о.т. 205 до о.т. 114“, район „Овча купел“ 24.10.2022
Столичната община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“ 21.10.2022