ОБЯВЛЕНИЯ

Title Publish Date
Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на част от ПИ на ул. "Асен Йорданов", попадащ в улица между кв. 50 и кв. 56, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“, до канализационна мрежа и реализация на инвестиционни намерения, район „Триадица” 29.09.2022
Столичната община уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Улица в участъка от о.т. 315 до о.т. 312“, м. „Люлин – 2 м.р.“, район „Люлин“, гр. София 23.09.2022
Столичната община уведомява за издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост" 19.09.2022
Столична община уведомява собствениците на поземлен имот за предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, отреден за детска градина – публична общинска собственост, във връзка с обект: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – „за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец" – III част, район „Лозенец”, гр. София 09.09.2022
Столична община уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. "Народно хоро от о.т. 205 до о.т. 114“, район "Овча купел" 26.08.2022
Столична община уведомява собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и инженерна инфраструктура по ул. „Васил Стефанов“ от бул. „България“ до о.т. 361, м. „Манастирски ливади – изток“ - поетапно“ 25.08.2022

ЗАПОВЕДИ

Back

Столична община – заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Разширение и реконструкция на бул. „Ломско шосе”, в участъка от ул. „Лазарица” до „Околовръстен път”, район „Връбница”, гр. София

На основание на чл. 25, ал. 3 от ЗОС и на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 46 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Връбница”, по плана на гр. София, попадащи в улица, във връзка с реализацията на обект: "Разширение и реконструкция на бул. „Ломско шосе”, в участъка от ул. „Лазарица” до „Околовръстен път”, район „Връбница”, гр. София.
 

СОА19-РД40-94/05.09.2019 г. СОА19-РД40-118/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-95/05.09.2019 г. СОА19-РД40-119/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-96/05.09.2019 г. СОА19-РД40-120/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-97/05.09.2019 г. СОА19-РД40-121/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-98/05.09.2019 г. СОА19-РД40-122/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-99/05.09.2019 г. СОА19-РД40-124/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-100/05.09.2019 г. СОА19-РД40-125/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-101/05.09.2019 г. СОА19-РД40-126/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-102/05.09.2019 г. СОА19-РД40-127/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-103/05.09.2019 г. СОА19-РД40-128/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-104/05.09.2019 г. СОА19-РД40-129/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-105/05.09.2019 г. СОА19-РД40-130/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-106/05.09.2019 г. СОА19-РД40-132/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-107/05.09.2019 г. СОА19-РД40-133/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-109/05.09.2019 г. СОА19-РД40-134/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-110/05.09.2019 г. СОА19-РД40-135/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-111/05.09.2019 г. СОА19-РД40-136/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-112/05.09.2019 г. СОА19-РД40-137/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-113/05.09.2019 г. СОА19-РД40-138/05.09.2019 г.
СОА19-РД40-114/05.09.2019 г. СОА19-РД40-139/10.09.2019 г.
СОА19-РД40-115/05.09.2019 г. СОА19-РД40-140/10.09.2019 г.
СОА19-РД40-116/05.09.2019 г. СОА19-РД40-141/10.09.2019 г.
СОА19-РД40-117/05.09.2019 г. СОА19-РД40-170/19.09.2019 г.