ОБЯВЛЕНИЯ

Title Publish Date
Столична община обявява отчуждаване на имоти във връзка с обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади – запад", район "Витоша" 20.05.2022
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община 26.04.2022
Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Улица – тупик във вилна зона „Косанин дол“, кв. 7а, УПИ I-29 и УПИ II-29“, гр. София, район „Панчарево“ 12.04.2022
Столична община обявява отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и във връзка с реализация на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади – запад", район "Витоша" 05.04.2022
Столична община обявява отчуждаване на имот във връзка с обект: „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев", в участъка между ул. „Обиколна" и бул. „Цариградско шосе“, с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари", район „Искър" 05.04.2022
Столична община обявява отчуждаване на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, във връзка с обект: "Безименна улица от о.т. 2А-о.т. 3=1Б-о.т. 49 между кв. 13Б и кв. 13В, м. „Младост 2“, район "Младост" 05.04.2022

ЗАПОВЕДИ

Back

Столична община обявява 29 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади-запад", район "Витоша"

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 29 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади-запад", район "Витоша", гр. София

СОА21-РД40-164/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-165/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-166/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-167/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-168/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-169/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-170/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-171/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-172/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-173/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-174/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-175/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-176/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-177/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-178/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-179/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-180/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-181/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-182/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-183/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-184/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-185/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-186/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-187/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-188/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-189/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-190/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-191/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-192/23.11.2021 г.