СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2011 от 04.03.2020 г. относно обособяване на пешеходна зона на пл. "Света Неделя" в карето, заключено между бул. "Витоша", бул. "Княгиня Мария-Луиза", пл. "Независимост", ул. "Съборна" и ул. "Позитано"
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Обособяване на пешеходна зона на пл. "Света Неделя" в карето, заключено между бул. "Витоша", бул. "Княгиня Мария-Луиза", пл. "Независимост", ул. "Съборна" и ул. "Позитано"

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Борис Бонев – общински съветник
  • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2011 от 04.03.2020 г. относно обособяване на пешеходна зона на пл. "Света Неделя" в карето, заключено между бул. "Витоша", бул. "Княгиня Мария-Луиза", пл. "Независимост", ул. "Съборна" и ул. "Позитано".

По електронен път:

  • Ел. поща:  info@spasisofia.org
  • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2011 от 04.03.2020 г. относно обособяване на пешеходна зона на пл. "Света Неделя" в карето, заключено между бул. "Витоша", бул. "Княгиня Мария-Луиза", пл. "Независимост", ул. "Съборна" и ул. "Позитано".

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 04.08.2020 г. до 03.09.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2011 от 04.03.2020 г. относно обособяване на пешеходна зона на пл. "Света Неделя" в карето, заключено между бул. "Витоша", бул. "Княгиня Мария-Луиза", пл. "Независимост", ул. "Съборна" и ул. "Позитано".

5. Координати за връзка:

  • Борис Бонев – общински съветник; имейл: info@spasisofia.org

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.