Back

Ремонт на покрив на сградата на Столична община, на ул. „Московска“ №33 – ниско тяло

Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП, набира оферти за избор на изпълнител за: "Ремонт на покрив на сградата на Столична община, на ул. „Московска“ №33 – ниско тяло".

Съобщение

Приложения: