Back

Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ „Христо Ботев”, кв. Суходол, район „Овча купел”

Столична община откри процедура по опростени правила за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ „Христо Ботев”, кв. Суходол, район „Овча купел”.

Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-49/02.07.2012 г.

Цена на документацията за участие: 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация за участие: 16:00 часа на 23.07.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 30.07.2012 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Решение за промяна № РД-09-03-52/18.07.2012 г.;

***

Публикувано на 26.9.2012 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще бъде на 28.09.2012 г., ул. „Париж” № 3, заседателна зала 109, 14:00 часа.

***

Решение за прекратяване на процедурата № РД-09-03-130/27.12.2012 г..