Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Сервизно обслужване на автомобилния парк на ОП „Екоравновесие”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Сервизно обслужване на автомобилния парк на ОП „Екоравновесие”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9004829.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: