Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Неотложен ремонт на покрив и прилежащи помещения на дом за деца в кв. "Драгалевци""

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Неотложен ремонт на покрив и прилежащи помещения на дом за деца в кв. "Драгалевци""

Домът за деца се намира на адрес: гр. София, кв. Драгалевци, ул. „305" № 1.

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9009805, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № РД-09-02-323/1/01.02.2013 г. е утвърдено класирането на допуснатите участници както следва:

Участник Оценка
1. „Камбуров” ЕООД 96,71 точки
2. ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” 92,75 точки
3. „НСИ-Неостил Инженеринг” ООД 89,57 точки
4. ДЗЗД „СТРОЙГРУП Ви Джи Ем” 84,48 точки
5. „Стоянстройпласт” ООД 81,83 точки
6. „Актив – София” ООД 80,71 точки
7. „Елегант ЛТ” ООД 79,31 точки
8. „Бонима” ЕООД 78,91 точки