Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на монитор - 1 брой, сървър - 1 брой, таблет - 7 броя за оперативните дежурни, ситуирани в Оперативния център за управление и координация на извънредни ситуации към Столична община"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на монитор - 1 брой, сървър - 1 брой, таблет - 7 броя за оперативните дежурни, ситуирани в Оперативния център за управление и координация на извънредни ситуации към Столична община"

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9009676, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № РД-09-02-319(1)/09.01.2013 г. е утвърдено класирането на участниците в настоящата обществена поръчка както следва:

Участник
1. „Смарт Софт” ЕООД
2. Кооперация „Панда”
3. „Ай Би Ес- България” ЕООД
4. „Стемо” ООД