Back

Неотложни ремонти в „Комплекс за детско хранене с банка за майчина кърма - р-н Илинден”, „Комплекс по детско хранене- Витоша”, „Комплекс по детско хранене - Люлин” и „Детска млечна кухня № 2”- ул. „Хан Аспарух” № 60”, Авариен ремонт на покрив в Детска млечна кухня- район Младост, Ремонт на пункт за раздаване на детска храна в сградата на 59 ОДЗ - район Младост

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Неотложни ремонти в „Комплекс за детско хранене с банка за майчина кърма - р-н Илинден”, „Комплекс по детско хранене- Витоша”, „Комплекс по детско хранене - Люлин” и „Детска млечна кухня № 2”- ул. „Хан Аспарух” № 60”, Авариен ремонт на покрив в Детска млечна кухня- район Младост, Ремонт на пункт за раздаване на детска храна в сградата на 59 ОДЗ - район Младост”.

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9009279, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

1. „Комплекс за детско хранене с банка за майчина кърма” - р-н Илинден, ул."Сава Михайлов" №57 и бул. „Възкресение”, бл.234;
2. „Комплекс по детско хранене” – р-н Витоша, ул. „Белмекен” №13;
3. „Комплекс по детско хранене” – р-н Люлин, ж.к. "Люлин"- І микрорайон ул. "Фортов път" № 2;
4. „Детска млечна кухня № 2 - ул. „Хан Аспарух” № 60”
5. „Детска млечна кухня” – р-н Младост, ж.к. Младост I, бившето ОДЗ №29;
6. Ремонт на пункт за раздаване на детска храна в сградата на ОДЗ №59 "Елхица", ж.к. "Младост ІІІ", до бл.329.

***

С протокол № РД-09-02-304/1/14.12.2012 г. е утвърдено класирането на допуснатите участници както следва:

Участник Оценка
1. ДЗЗД „СТРОЙГРУП Ви Джи Ем” 84,76 точки
2. „Макрос Инженеринг” ЕООД 83,33 точки
3. „Стоянстройпласт” ООД 70,09 точки
4. „Елегант ЛТ” ООД 66,53 точки
5. „Камбуров” ЕООД 64,78 точки