Back

Изграждане на велотрасе по бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Фритьоф Нансен” и отклонение до метростанцията при музея „Земята и хората”

Столична община откри открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на велотрасе по бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Фритьоф Нансен” и отклонение до метростанцията при музея „Земята и хората””.

Откритата процедура е открита с Решение РД-09-03-76/08.08.2012 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 03.09.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 10.09.2012 г. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси 1 - 2600-5620-[1]/24.08.2012 г.

***
Отваряне на оферти

***

Публикувано на 26.9.2012 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще се състои на 28.09.2012 г. от 09.30 часа на ул. „Париж” № 3, ет.1, зала 109.