Back

Изграждане на „Контактен център на Столична община”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на „Контактен център на Столична община”.

Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-103/18.10.2012 г.

Цена на документацията за участие: 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация за участие: 16:00 часа на 05.11.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 15.11.2012 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 18.3.2013 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще бъде на 20.03.2013 г. от 10:00 часа на ул. „Париж“ №3, зала 109.