Back

Доставка на хранителни продукти за домове за деца на територията на СО по обособени позиции: 1. Дом за деца „ П.Р. Славейков” 2. Дом за деца „ Свети Иван Рилски” 3.Дом за деца кв. „Драгалевци”

Столична община откри открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за домове за деца на територията на СО по обособени позиции:

1. Дом за деца „ П.Р. Славейков”;

2. Дом за деца „ Свети Иван Рилски”;

3. Дом за деца кв. „Драгалевци”.

Процедурата е открита с Решение РД-09-03-120/03.12.2012 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 04.01.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 14.01.2013 г.
Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура: