ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" 2007 – 2013

Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на кохезионната политика в България

Цел на проекта: Популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставяне на информация за възможностите за финансиране по Оперативните програми. Изпълнени дейности: В рамките на проекта са реализирани дейности за изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София). ОИЦ – София  е част от мрежата...