Back Столичната община въвежда онлайн връзка с жестов преводач за административно обслужване на глухи граждани


Столичната община въвежда онлайн връзка с жестов преводач за административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани. Това е една от мерките, която екипът на кмета Йорданка Фандъкова включва в Плана за  действие по въвеждане на административно обслужване на глухи и спяпо-глухи граждани. Предстои Планът на бъде одобрен от Столичния общински съвет на заседанието си в четвъртък.

Глухите лица ще бъдат обслужвани на специално гише, обозначено с указателна табела и съответния знак и оборудвано с техническо средство за осъществяване на тристранна онлайн връзка при административното им обслужване.

Всяко глухо и сляпо-глухо лице има право да бъде придружено от преводач от Списъка на преводачите на българския жестов език или избран от него.

Предстои в Столичната община да бъдат назначени преводачи на български жестов език, които ще бъдат част от екипа на Контактния център и ще обслужват глухи и сляпо-глухи лица в работното време на администрацията.

До края на 2022 г. тристранната онлайн връзка ще бъде въведена в Столичната община, в 24-те районни администрации и съответните данъчни служби, а през 2023 г. ще започне въвежддането и във всички останали звена на общината, общински дружества, предприятия, общински културни институти и други.

Друга мярка в Плана за действие е създаването на рубрика, насочена и разпознаваема от глухи и сляпо-глухи лица на електронния портал на Столичната община.  В  рубриката ще се публикуват видеоматериали на български жестов език по темите Транспорт, Социални услуги и Спортни дейности, които ще бъдат поетапно надграждани и актуализирани при необходимост.

Ще бъдат приети и правила, които да се следват при административното обслужване на глухи и сляпо-глухи лица и които, освен в писмен вид, ще бъдат достъпни и като видеоматериал на български жестов език. 

Предстои да се организират и обучения, насочени към администрацията на Столичната община относно живота, културата и идентичността на глухите и сляпо-глухите лица, както и основна информация за Закона за българския жестов език, което ще допринесе за осигуряване на  възможност за познаване в най-голяма степен на живота, културата и идентичността на глухите и сляпо-глухите лица.

Планът за действие с мерки за въвеждане на административно обслужване на глухи и спяпо-глухи граждани е разработен от Консултативен съвет по въпросите, свързани с административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани, в който участие взеха представители на глухата общност, избрани на конкурсен принцип, общински съветници, секретарят на Столична община, зам.-кметът по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие", кметове на райони и експерти и се председателства от общинския съветник Анна Стойкова.

Участието на представители на глухата общност в Консултативния съвет беше важно условие и гарант както за правилното разбиране на Закона за българския жестов език, така и за неговото прилагане в частта „Административно обслужване“.