Back

София пази парите си в БНБ


11.06.2021 г., с. 14

 

София пази парите си в БНБ

 

Парите на София ще се пазят на сметка в БНБ. Това реши Общинският съвет, като прие предложението на заместник-кмета по финансите Дончо Барбалов Столичната община да стане първата в страната включена в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Финансовата автономия на общината при управлението и разходването на средствата по нейния бюджет се запазват, изтъкна Барбалов. Предимствата от включването в СЕБРА са подобряване на касовото управление и контрол на общината върху средствата и плащанията. Освен това концентрирането на основния паричен ресурс на общината по сметки на БНБ гарантира сигурност на тези средства, изтъква Барбалов.