Back

София отпуска 4,46 млн. лв. за ремонта на банята в „Овча купел“


09.06.2021 г., с.4

 

София отпуска 4,46 млн. лв. за ремонта на банята в „Овча купел“

 

Емблематичната баня в „Овча купел“ в София ще бъде ремонтирана. Това е една от първите задачи, с които се захвана зам.-кметът по култура Мирослав Боршош. Той внесе предложение в СОС за довършване на процедурата по обновяване на културния обект, което бе прието единодушно в комисията по финанси.

Предложението му включва София да използва 3,3 млн. лв., които има по европрограма „Наука и образование“, като добави към тях още 4,46 млн. лв. и така да довърши банята. Боршош предлага средствата да се осигурят от бюджетите на общината за 2022 г. и 2023 г.

Банята ще бъде рекреативен център с активно използване на минералната вода. Ще има помещения за релакс, масажи и сауни. При басейните ще се изгради термална зона - за воден масаж, гимнастика и др.

В центъра за върхови постижения ще се извършват научни изследвания. На първия етаж ще има визуална зала за VR демонстрации, конферентна, компютърна, заседателна зала и работни кабинети. На втория ще са лабораториите „Социални иновации, рекреативен хюмън дизайн и нишов туризъм“, „Анализ, дигитализация и реставрация на аудиовизуално наследство“и център за продължаващо образование. Общината ще обнови и театър „София“ и културния институт „Средец“. За целта ще бъде взет заемем от 1,425 млн. лв. от фонда за градско развитие.