Back

Проверяваме онлайн къде гласуваме


09.06.2021 г., с.9

 

Портал

Проверяваме онлайн къде гласуваме

Актуална информация

 

На Информационния портал на Столична община на адрес arcgis.sofia.bg гражданите имат възможност да намерят актуална информация за предстоящите предсрочни избори за народни представители, които ще се проведат на 11 юли 2021 г. На него столичани могат да се информират за номера и местонахождението на избирателната секция, в която можете да упражните правото си на вот, броя на избирателите в съответната секция и начина на гласуване машинно или с хартиени бюлетини, номера на секцията в местата за гласуване, предназначени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.