Back

Обновяват класни стаи и детски градини в 16 столични района


24.06.2021 г., с. 7

 

Строителните дейности ще се извършват след проведени процедури

2,3 млн. лв. за ремонт на училища от приватизация

Обновяват класни стаи и детски градини в 16 столични района

Ремонтират и читалище в с. Долни Пасарел

 

Ремонтни дейности по обновяване на училища и детски градини в 16 столични района ще се финансират тази година със средства от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). Средствата от фонда, предвидени за ремонтите са 2.3 млн. лева. Комисията по финанси към Столичен общински съвет вече одобри доклад, който ще бъде гласуват на сесията днес. В район „Красно село“ за ДГ № 162 „Вихрогонче“ ще се извършва конструктивно укрепване и изграждане на нова дворна дъждовна канализация, в район „Оборище“ ще се извършват вътрешни ремонти на сградата на 151. ДГ „Леда Милева“, в район „Изгрев“ ще се ремонтира покрива на ДГ № 133 „Зорница“, както и на ДГ № 19 „Света София“ в район „Лозенец“.

Ремонтни дейности за подобряване на средата за децата в столичните училища и градини ще се направят и в район „Витоша“ в 64. ОУ „Цар Симеон Велики“, в ДГ № 46 „Жива вода“, в ДГ № 112 „Детски мир“. В район „Люлин“ ще се обновят класните стаи, коридорите и ел. таблото в 27. СУ „Георги Караславов“. Най-голям ремонт е необходимо да се направи в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ в „Красна поляна“. Там ще се подмени носещата конструкция на покрива. Две детски градини ще се ремонтират в район „Нови Искър“. В ДГ № 132 в село Чепинци ще се ремонтира покрива, а в 102. ДГ, филиал в кв. „Гниляне“.

Сред обектите, одобрени за финансиране със средства от СОПФ, са читалище „Просвета 1929“ в с. Долни Пасарел, район „Панчарево“ и 150. ОУ „Васил Левски“ в кв. „Челопечене“, район „Кремиковци“.

Всички строителни дейности ще се извършват след провеждане на процедура, от районните общини, за избор на изпълнител.