Back

Червени ибиси в Зоопарка


10.08.2021 г., с. 9

 

НОВИ ОБИТАТЕЛИ

Червени ибиси в Зоопарка

Символ на Тринидад и Тобаго

 

Най-новите екзотични обитатели в Софийския зоопарк са яркооцветени червени ибиси. В началото на август 2021 петте птици пристигнаха от зоопарка във Веспрем, Унгария. Те вече са настанени в специално изградена за тях волиера в сектор „Птици“, където посетителите могат да ги видят. Там те разполагат с водоем и специално изградени ниши за гнездене. Червените ибиси обитават влажни гори и блатисти местности в Южна Америка и са един от националните символи на страните Тринидад и Тобаго. Окраската на оперението при младите птици е смесица между сиво, кафяво и бяло. Типичният си яркочервен цвят възрастните дължат на пигменти в храната, която се състои от ракообразни, мекотели и насекоми. Те я набавят с помощта на специфичния си извит клюн, с който разравят тинята в плитки водоеми.