Back

Червени ибиси са новите обитатели на Софийския зоопарк


10.08.2021 г., с. 32

 

Червени ибиси са новите обитатели на Софийския зоопарк

 

Най-новите екзотични обитатели в Софийския зоопарк са пет червени ибиса. Те пристигнаха в началото на месеца в столицата от зоопарка във Веспрем, Унгария, и вече са настанени в специално изградена просторна волиера, където посетителите могат да ги видят. Там те имат водоем и ниши за гнездене в масив от изкуствени скали. Червените ибиси обитават влажни гори и блатисти местности в Южна Америка и са един от националните символи на Тринидад и Тобаго. Типичния си яркочервен цвят възрастните дължат на пигменти в храната, която е ракообразни, мекотели и насекоми. Софийският зоопарк за първи път представя в колекцията си този вид.