Back

Въвеждат минимални цени за такситата

29.11.2018 г., стр. 5

Ще бъдат въведени минимални цени за таксиметровите услуги в София. Възможно най-скоро конкретните предложения ще бъдат внесени в Столичния общински съвет.

Обмислят се три хипотези за минимална цена - 59 ст. на километър през деня, 79 ст., на каквато цена работят голяма част от компаниите, или 1 лв., поискана от бранша.