Back

София се бори за 400 млн. лв. за ВиК проект

30.11-07.12.2018 г., стр. 22

Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите алармираха през тази седмица, че рискът от загуба на средства по Оперативната програма околна среда (ОПОС) е огромен. А изпълнението й, което предопределя и усвояването на предвидените над 2.3 млрд. лв. за сектор "Води", е повече от отчайващо. Тази информация принуди Столичната община да демонстрира активност.

Кметството вече от година работи

по задължителния за усвояването на европейски пари проект, чрез финансирането на който столицата ни най-сетне ще може действително да се нарече европейска. До този момент канализационната мрежа на общината покрива едва 76% от територията й. Жителите на престижни (на хартия) квартали все още живеят по модели от миналия век. Отходните води на стотици луксозни имоти се стичат в септични ями. Очаква се част от тези проблеми да бъдат решени с помощта на европейски средства по Оперативната програма "Околна среда" 2014-2020 г., за да може ВиК-мрежа-та да покрие 90 на сто от територията на София.

Консултантското дружество, която е ангажирано с разработването на проекта, е ДЗЗД "Дизайн груп София". То вече е представило разширен списък от потенциални ВиК обекти.

По предварителни разчети на експертите за изграждане и рехабилитация на ВиК-мрежа на цялата Столична община ще са необходими над 2 млрд. лв., в които не се включват средствата, необходими за отчуждаване на частните имоти, през които минават трасетата на колекторите, и за градоустройствени процедури.

Очевидно в момента не е по силите на Столичната общината да покрие нуждите на столичани в целия им обем и затова ще се наложи общинският съвет да избере само тези, за които сега ще се търси безвъзмездно европейско финансиране в размер на 400 млн. лева.

В кметството предвиждат и собствено участие в този процес с обем от 100 млн. лева.

Консултантското дружество представи през тази седмица в постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране на Столичния общински съвет проекта на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за изграждане на ВиК-мрежа.

Стана ясно, че през последната година Столичната община е хвърлила сериозни усилия за подготовката на този проект благодарение на предоставената й финансова помощ в размер на 5 млн. лв от Министерството на околната среда и водите. Изработването му е необходимото условие за финансиране на проекти за изграждане на ВиК-мрежа по Оперативната програма "Околна среда" 2014-2020-а. С разработката на РПИП е анализирана съществуващата ВиК-мрежа на територията на общината и предстои да се изготвят и актуализират съществуващите проекти, а и да се определят такива, които са приоритетни за реализация. За изграждане на определените от РПИП приоритетни проекти ще бъде изготвен и формуляр за кандидатстване за финансиране по ОПОС 2014-2020.

През този програмен период допустими за финансиране по ОПОС са агломерации с население над 10 000 еквивалент жители. Консултантът, изготвял РПИП, е идентифицирал две такива агломерации - "София" и "Кремиковци".

В агломерация "София" влизат: в район "Панчарево" - с. Герман, с. Лозен, с. Панчарево, с. Бистрица, с. Кокаляне, с. Кривина и с. Казичене; в район "Нови Искър" - гр. Нови Искър, с. Чепинци, с. Негован, с. Световрачене, с. Кубратово; в район "Искър" - кв. "Абдовица", кв. "Миленков" и с. Бусманци; в район

"Банкя" - гр. Банкя и с. Иваняне; кв. "Враждебна" от район "Кремиковци"; в район "Надежда" - кв. "Требич"; в район "Връбница" - с. Волуяк и кв. "Обеля"; в район "Лозенец" - кв. "Кръстова вада - изток" и кв. "Витоша ВЕЦ Симеоново"; в район "Овча Купел,, - кв. "Овча купел" , кв. "Горна Баня", кв. "в.з. Горна Баня", кв. "Суходол"; в район "Триадица" - кв. "Манастирски ливади - изток" и кв. "Кръстова вада - запад"; в район "Витоша" - кв. "Манастирски ливади -запад", кв. "Карпузица", кв. "Симеоново", кв. "Княжево", кв. "Драгалевци", кв. "Бояна", кв. "Гърдова глава", кв. "Киноцентър", в район "Сердика" - кв. "Бенковски" и кв. "Орландовци"; в район "Младост"

- кв. "Горубляне" и кв. "Американски колеж". В агломерация "Кремиковци" влизат: кв. "Кремиковци", кв. "Сеславци", кв. "Челопечене", кв. "Бо-тунец", с. Долни Богров, с. Горни Богров, с. Яна и гр. Бухово.

От подготвения разширен списък с обекти на територията на цялата община в средата на декември общинските съветници ще трябва да изберат приоритетните обекти които ще могат да влязат в предвидения бюджет от тези 500 млн. лв., за които София ще кандидатства по оперативната програма.

С проекта се предвижда да бъдат реконструирани и модернизирани и двете пречиствателни станции за питейни води "Бистрица" и "Панчарево", а също да се увеличи капацитетът на стопанството за третиране на утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води "Кубратово".

Чрез инвестиционната програма на дружеството "Софийска вода" и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще бъдат изграждани обектите, които не са включени за финансиране по ОПОС. В следващите пет години се очаква във ВиК-инфраструктурата на Столичната община да бъде направена и останалата част от необходимите поне на този етап над 800 млн. лв. инвестиции.

От общината съобщиха, че в последните години размерът на направените инвестиции във ВиК инфраструктурата на Столичната община е над 500 млн. лева. Те са вложени в реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в райони, където е построена частично или изцяло липсва.

Средствата са били предоставени

от инвестиционната програма на "Софийска вода" АД, от "ОПОС 2007-2013", програма ИСПА, ПУДООС и от бюджета на столичното кметство. За периода от 2009-а досега са изградени и реконструирани над 200 км ВиК-мрежа, обясняват от общината.

С реализацията на проекта по ОПОС 2014-2020 Столичната община ще направи голяма крачка за постигане на съответствие с директивите на Европейския съюз за пречистване на питейните и отпадъчните води.

В момента се изгражда и разширява канализационната мрежа в кварталите "Симеоново", "Бенковски", "Модерно предградие", "Горна баня", м. "Сливница" в район "Люлин", Горубляне и "Овча купел", и се реконструира канализационната мрежа в централна градска част.

Пред в. "БАНКЕРЪ" заместник-кметът по направление „Инвестиции и строителство" Ирина Савина каза, че предстои сериозна работа и основната задача на експертите ще бъде обектите, включени в проекта, да бъдат подбрани така, че да няма никакви проблеми за тяхното финансиране.

За тази цел обаче със сигурност общината трябва да постави и категорични срокове за изработване на подробните устройствени планове на местата, където те все още липсват - задача на собственото си направление "Архитектура и градоустройство". В противен случай има опасност да не видим пълния обем на еврос-редствата, определени за ВиК сектора.

Мариета Велинова