Back

Първи акт за горене на отпадъци в столицата

29.11.2018 г., стр. 10

Един акт е съставен за нарушение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата, връчени са две предписания и са наложени 3 глоби по 50 лв.

Санкцията е наложена вследствие на извършените проверки за нерегламентирано горене на отпадъци на открито. Като резултат от проверките един камион с излезли от употреба гуми бяха иззети от ул. „Перник" №144, район „Възраждане".

На адрес ул „Ген. Цончев" 2 в жк „Сердика" пък бяха извършени проверки какви материали се използват при отоплението на твърдо гориво.