Back

Конкурс за оползотворяване на отпадъците от опаковки в София

23.11.2018 г., стр. 6

Разширяваш системата за разделно събиране на боклук

Разширяват системата за разделно събиране на боклук в София. Обявен е конкурс за организации по оползотворяване на отпадъците от опаковки. Те ще обслужват 22 от районите в Столичната община за 5 г. Важен критерий, който е заложен е увеличението на броя и разположението на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

„Разширяването на съществуващата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата е резултат, както на добре функциониращата общинска система за разделно събиране на отпадъци, така и на по-високите цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, заложени в пакета мерки „Кръгова икономика" на ЕС", коментира зам.-кметът на София Йоана Христова.

„Според националното законодателство, в срок до 1 януари 2018 г. общините трябва да постигнат най-малко 40% от общото тегло на отпадъците за подготовка за повторна употреба и рециклиране. През 2016 г. Столичната община достига степен на рециклиране от 51%", каза още тя.

Днес между 8:30 и 10:30 ч. на ъгъла на ул. „Париж" и ул. „Врабча" ще работи пункт, на който софиянци могат да предават опасните си отпадъци.