Back

Абонати банкомати

26.11.2018 г., стр. 10

Задължения от 15 900 лв. към топлофикацията натрупа столичанката Пенка Златарева. въпреки че няма радиатори в дома си от 11 г.

Винаги трябва да имате едни заделени 5-6 хиляди лева, за да се издължавате на топлофикацията. Има случаи, в които и пукнат лев не дължиш, но те пак ти искат пари. Чудовището Топлофикация е най-големият кошмар на средностатистическия софиянец. Задълженията към топлото те преследват до гроб, та дори и след това. „Телеграф" преди няколко месеца разказа за случай, в който топлото завежда иск срещу човек, който е починал.

Поредният куриозен случай, който сътвори софийското топ-лоразпределително дружество, е да иска на жена пари за натрупани вноски, които са с изтекла давност. Освен това не само че задълженията вече нямат давност, но и потребителката от години няма отоплителни уреди в дома си. Това отново ни навежда на мисълта, че топлото не само си измисля сметки, ами по всякакъв начин се опитва да заобиколи закона.

В папното тоябва да престанат да гледат на абонатите като на банкомати, от които могат непрекъснато да теглят папи.