Title Publish Date
Съобщение във връзка с провеждането на конкурс, обявен със Заповед № СОА20-РД09-2594/09.10.2020 г. на кмета на Столична община към дирекция „Образование“, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ 02.03.2021
Решение на Министерски съвет № 875/26.11.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за обект: „Изграждане на трасе от железопътната линия София – Драгоман, участък гара Волуяк – гара Петърч от км 9+200 до км 21+275" 16.02.2021
Покана за обществено обсъждане на Проектобюджет 2021 на Столична община 21.01.2021
Приеми на административните ръководители на Столична община в дигитална среда 11.01.2021
Актуализиран списък на спортни обекти, общинска собственост, които са предмет на управление и разпореждане за 2020 г. 02.12.2020
Обществено обсъждане на намерение на Столична община за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиална улична мрежа на гр. София“ 30.11.2020
Приключи обновяването на 113. СУ „Сава Филаретов” 25.11.2020
Приключи обновяването на 123. СУ „Стефан Стамболов” 25.11.2020
Приключи обновяването на 57. Спортно училище „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ 25.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 42 „Чайка” 24.11.2020