Back

Решение № 795 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на номерирана улица, находяща се в район „Младост”, в.з. „Американски колеж“, на името на арх. Борислав Стоянов

Решение № 795 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-1317/6/07.06.2021 г.) за именуване на номерирана улица, находяща се в район „Младост”, в.з. „Американски колеж“, на името на арх. Борислав Стоянов.