Back

Решение № 794 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО – район „Триадица“, м. „Манастирски ливади-Изток“


Решение № 794 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-6281/28.04.2021 г.) за именуване на безименна улица в СО – район „Триадица“, м. „Манастирски ливади-Изток“ с името „Боян Петров“.