Back

Решение № 201 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. „Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път - Бул. Сливница“ - Район „Люлин“ с името „Шеовица“

С Решение № 201 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица в м. „Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път - Бул. Сливница“ - Район „Люлин“, започваща от осова точка 105ж до осова точка 105е,  с името „Шеовица“.