Back Заседание № 40 на ОССП (№ 5 / 2015) / 08.12.2015 г.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община.
  2. Разни.

Място на провеждане: залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Кн. Мария Луиза" № 88, ет. 5
Дата на провеждане: 08.12.2015 г.
Начален час: 10:00