Back

Заседание № 28 на ОССП (№ 7 / 2013) / 12.11.2013 г.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община;
  2. Разни.


Място на провеждане: залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Мария Луиза” 88, ет. 5

Дата на провеждане: 12.11.2013 г.

Начален час: 13:00