Back Заседание № 25 на ОССП (№ 4 / 2013) / 25.07.2013 г.

Дневен ред:


1. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община.

2.  Разни

Място на провеждане: Зала 2 на Столична община, ул. „Московска” 33

Дата на провеждане: 25.07.2013 г. (четвъртък)

Начален час: 15:00