Back

Заседание № 19 на ОССП (№ 10 / 2012) / 16.11.2012 г.

Заседание № 19 на ОССП (№ 10 / 2012) / 16.11.2012 г.

Дневен ред:  

  1. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община
  2. Разни.

Място на провеждане: Зала 1 на Столична община, ул. „Московска” 33
Дата на провеждане: 16.11.2012 г.
Начален час: 14:00