Back

Заседание № 11 на ОССП (№ 2/2012) / 19.01.2012 г.

Заседание № 11 на ОССП (№ 2/2012) / 19.01.2012 г.
 

Дневен ред:

  1. Обсъждане на неразгледаните  т .2, т. 3, т. 4  от дневния ред на Заседание № 10/ 12.01.2012 г. на Обществения съвет за социална политика;
  2. Разни.