Title Publish Date
Столичен инспекторат към СО обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши експерт в сектор "Обща администрация, информативно обслужване и деловодство" в отдел АИО – 1 брой 12.01.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за дъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 07.01.2021
Район "Илинден" обявява конкурс за държавен служител – младши експерт – в отдел „Административно и информационно обслужване“ 23.12.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 23.12.2020
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 09.12.2020
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на "Столичен електротранспорт“ ЕАД, със седалище и адрес за управление гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30 09.12.2020
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на "Столичен автотранспорт“ ЕАД, със седалище и адрес за управление: гр. София, ул. „Житница“ № 21 09.12.2020
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 84 08.12.2020
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 30.11.2020
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в районен инспекторат "Kрасно село" – 5 броя 30.11.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document