Back 4. Дом за стари хора

Дом за стари хора

Директор: Анна Ставрева

Телефон: 02/829 25 30

Капацитет на дома: 85 места

Услугата се администрира от фондация "Грижа за социално благополучие"

Ред за настаняване:
Настаняването се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане”.

Социални услуги:

  • предоставяне на 24-часова грижа за възрастните хора;
  • осигуряване на оборудвано легло, помещение за хранене;
  • съдействие за получаване на активна медицинска и стоматологична помощ;
  • съдействие за снабдяване с лекарства;
  • диетично хранене по избор;
  • участие в програми за социална интеграция и ресоциализация;
  • осигуряване възможност за самостоятелно организиране на свободното време и контакти със семейството;
  • съдействие за контакти с близки институции.