Районна избирателна комисия София 23. ИР

Адрес: гр. София, ул. „Алабин” № 54 (сградата на Районна администрация "Триадица"), ет. 3, Заседателни зали 301 и 302

Контакти:

Телефон: 02/805 41 30 и 02/805 41 31

Председател: 0877 49 56 53

email: rik23@cik.bg

website: rik23.cik.bg

Председател: Живка Василева Котева
Секретар: Полина Василева Витанова

Решение № 602-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София  


Районна избирателна комисия София 24. ИР

Aдрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски" № 62 (сградата на Районна администрация "Възраждане"), ет. 2, зала 6

Контакти:

Телефон: 0877 494 675

email: rik24@cik.bg

website: rik24.cik.bg

Председател: Татяна Василева Александрова
Секретар: Благомира Димитрова Андонова

Решение № 601-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София


Районна избирателна комисия София 25. ИР

Aдрес: гр. София, ул. „Освобождение" № 25 (в сградата на Районна администрация "Красна поляна"), Заседателна зала

Контакти:

Телефон: 02/921-72-47

Председател: 0889080828

email: rik25@cik.bg

website: rik25.cik.bg

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

Решение № 600-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

 


Зaаповед № СОА21-РД09-1263/24.09.2021 г. на кмета на Столична община
за образуване на 1 581 избирателни секции на територията на Столична община за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и предсрочни избори за народни представители
за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 година


Заповед № СОА21-РД09-1263/24.09.2021 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – граници на избирателните секции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – адреси на избирателните секции

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 14.11.2021 г.


Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент


УКАЗ № 245 от 14 септември 2021 г. на президента на Република България  за насрочване на изборите за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. (обн. ДВ., бр. 77 от 14.09.2021 г.)


Централна избирателна комисия

https://www.cik.bg/