Title Publish Date
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения 08.07.2015
Проект за промени в Правилника за дейността на СОАП 08.07.2015
Проекти на Правилници за организацията и дейността на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър” и Дом на културата „Средец” като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, и Проект на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър”, „Музей за история на София”, „Софийска градска художествена галерия”, Галерия-музей „Дечко Узунов” и Правила за разпределение на собствени приходи от основната дейност за издръжка на ОКИ Дом на културата „Средец” и художествените състави към него 06.07.2015
Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 03.07.2015
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 03.07.2015
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община 01.07.2015
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО 01.07.2015
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурсите 22.06.2015
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси 22.06.2015
Проект на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015 - 2020 г. 17.06.2015