Back

Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община

Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.


Вносител: Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Силвия Христова - председател на ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; Орлин Иванов - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба; Искра Ангелова и Ботьо Ботев - общински съветници

Доклад и проект за решение

Предложение - СОА17-ВК66-4157-1-05.07.2017 г.