Публикувано на 07.11.2017 г.

Вносител: доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Проект за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 или на следния e-mail адрес: e.ilieva@sofia.bg
 
Доклад, проект за решение и мотиви

--------------------------------------------
Получени становища:

Становище на Стефана Дечева