Back

Заповед за разрешаване посещението за разходки в градски паркове, находящи се на територията на Столична община, считано от 27.04.2020 г.

Заповед № СОА20-РД09-1715/27.04.2020 г. на кмета на Столична община във връзка със Заповед № РД-01-239/26.04.20 г. на министъра на здравеопазването за разрешаване посещението за разходки в градски паркове, находящи се на територията на Столична община, считано от 27.04.2020 г., както следва: "Борисова градина", "Борисова градина" – лесопарк, Южен парк, парк на НДК, парк „Гео Милев“, Западен парк, Северен парк, парк „Заимов“, парк „Студентски“, парк "Дружба“. Паркът на НДК II част е разрешен само за извеждане на домашни животни.