Back

Заповед за промени в разписания за основни линии от обществения транспорт на Столична община във връзка с разпространението на COVID-19

Заповед № СОА20-РД09-1569/27.03.2020 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1520/18.03.2020 г. относно промени в разписания за основни линии от обществения транспорт на Столична община във връзка с разпространението на COVID-19